Provning med penetrerande vätskor används för att indikera sprickor, veck, porer och liknande diskontinuiteter öppna mot ytan.

En penetrerandevätska, som är färgad eller fluoridiserande, påförs gjutgodsets yta. Efter det att överflödig vätska tagits bort från godsytanappliceras en framkallare. Denna fungerar som ett läskpapper och drar ut penetranten ur till exempel sprickorna. På så sätt bildas indikationer, som lätt kan upptäckas, antingen av färgkontrasten mellan framkallare och penetrant eller av att penetrantvätskan sprider sig i framkallningsskiktet och därigenom bildar en indikation som är bredare än diskontinuiteten.

Efter framkallning av penetrantprov (Karl Deutsch).

3140