Radiografiska metoder används för att indikera inre fel som till exempel inneslutningar och porer. Principen är att strålningen från ett röntgenrör eller en radioaktiv isotop riktas mot gjutgodset. En del av denna strålning passerar genom godset och träffar en film eller dylikt som är placerad på baksidan.

Radiografisk provning.

Om gjutgodset innehåller en defekt medför detta att man har en lokal godsförtunning och mer strålning passerar genom just det området.   Det gör i sin tur att mest strålning träffar det område av filmen som ligger under defekten. Den del av filmen som träffas av mest strålning får efter framkallning högre svärtning än omgivande partier.

Ett alternativ till registrering av den genomgående strålningsintensiteten på film är registrering med hjälp av TV-kamera. Ett exempel härpå visas i bilden nedan. Det visade systemet är utrustat med ett bildförstärkarsystem, varigenom bilden på TV-skärmen förstärks. Dessutom kan bilden uppförstoras. Vid användning av denna teknik är det möjligt att dokumentera undersökningsresultatet.

Hållaren för röntgenröret och bildförstärkaren är utförd som en C-båge, som ger möjlighet att "scanna" godset. Bordet är roterbart. Det kan köras ut ur röntgenrummet för att underlätta av- och pålastning av gjutgods.

Röntgenutrustning

Digital radiografering är olika tekniker som skapar röntgenbilder digitalt jämfört med äldre teknik som genererar röntgenbilderna genom svärtning av film. Jämför vanlig optisk fotografering med fotografering med digitalkameror. Strålkällan (ofta röntgenrör eller isotop) berörs inte direkt av tekniken.
De digitala bilderna kan överföras till en dator på fler olika sätt, med kabel, trådlöst och där den digitala röntgensensorn läses av i en speciell apparat.

3135