Oförstörande provning av gjutgods är en vanlig provningsmetod som många gjuterier har utrustning till. Många gjuterier inser värdet av oförstörande provning som ett hjälpmedel för att höja såväl kvalitet som produktivitet.

En rad faktorer inverkar på valet av provningsmetod. I tabellen nedan visas vilka oförstörande provningsmetoder, som är möjliga vid olika defekttyper hos gjutgods. Alla metoder har dock sina begränsningar. Därför krävs ofta att man provar sig fram till den lämpligaste metoden.

 

Tabell: Oförstörande provningsmetoder vid olika defekttyper (feltyper)

Defekttyp - feltyp

Oförstörande provningsmetod

Ytfel (sprickor mm)

 

 

 

 

 

Penetrerande metoder

Magnetiska metoder (gäller magnetiska material)

Induktiva metoder

Läckfältsmetoder

Resonansmetoder

Skikttjockleksfel

Magnetiska metoder (gäller magnetiska material)

Induktiva metoder

Dimensionsfel

Ultraljudmetoder

(Induktiva metoder)

Tätfel

Läcksökningsmetoder

Inre fel

Radiografiska metoder

Ultraljudmetoder

(Induktiva metoder)

Metallurgiska fel

 

Struktur – Mekaniska egenskaper

Ultraljudmetoder

Resonansmetoder

Grundmassestruktur - Hårdhetsfel

Induktiva metoder

Kantvithet - Hårdhetsfel

Resonansmetoder

 

På följande sidor ges korta beskrivningar av några olika oförstörande provningsmetoder.

 

3111