Gjutgodsets kvalitet har stor betydelse för gjuterierna men förstås i ännu högre grad för deras kunder. Ett målmedvetet kvalitetshöjande arbete gör det möjligt att tillverka gjutgods med hjälp av stabila processer, som att se till att alltid ha rätt kemisk analys på materialet och att formmassan har samma egenskaper över tid.

Kvalitetskraven varierar på olika typer av gjutna produkter och det är därför viktigt att gjuteriet och kunden kommer överens om kvalitetskraven innan gjutning påbörjas.

För att lyckas med kvalitetsstyrning fordras att man har full kontroll på de delar som ingår i processen.

För att ha den kontrollen behöver man kontinuerligt genomföra kapabilitets- och produktrevisioner. För varje gjutning behöver man därför mäta och dokumentera de olika stegen. Med hjälp av de värden man då får fram kan man minska variationerna och därmed få resultatet bättre och bättre för att slutligen kunna producera godset helt utan fel.

För att uppnå denna höga kvalitet bör man använda sig av ett kvalitetssystem, till exempel ISO 9000. För fordonsindustrin gäller då ISO TS 16949.

Det finns naturligtvis flera kvalitetssystem på marknaden än de ovan nämnda. Till exempel finns särskilda system för miljö respektive energi.

1522