16.9.1 Rensning av rotationsdetaljer i svarv

Vid tillverkning av gatugods rensas lock och ramar med fördel i karusellsvarv. Även andra rotationsdetaljer går att rensa på samma sätt.

Gatugods har inte måttmässigt samma krav som konventionellt gjutgods varför lockets och ramens locksäte med fördel svarvas rent i stället för att slipas på konventionellt sätt.

Under åren har det byggts många verktygsmaskiner för gjutgodsrensning. Det har dessvärre visat sig vara svårt att få lönsamhet av de investeringarna. Det har flera orsaker. Ett av problemen är att de gjutna detaljerna inte håller de toleranser som erfordras för att köra i en verktygsmaskin. En annan är att de byggda maskinerna ofta endast är lämpliga att rensa smådetaljer i och då blir produktiviteten för låg jämfört med manuell rensning.

Under åttiotalet byggdes ett antal numeriskt styrda rensmaskiner men idag är nästan ingen i drift och tillverkningen av maskinerna har upphört.

3369