Ett alternativ till att använda manipulatorer och robotar för rensningsoperationer är att använda specialbyggda utrustningar.

Flera sådana finns tillgängliga på marknaden. I det följande beskrivs några av dem.

3362