16.7.1 Exempel på robotrensningscell

Följande exempel kommer från Mönsterås Metall där införandet av automatiserad rensning gav flera fördelar.

AB Mönsterås Metall hade bland annat a en produkt som krävde mycket slipning och borstning. Produkten tillverkades i ganska långa serier. Det var tidigare på många sätt ett mycket krävande sliparbete för personalen. Inte minst var det monotont och därmed förelåg risk för förslitningsskador. Företaget började se sig omkring efter en robotlösning till först och främst denna återkommande produkt.

Robotrensningscellen på bilden består av en robot av typ Motoman, in- och utbana för gjutgodset, två stycken CNC-styrda bandslipmaskiner och en styrd borstmaskin. Roboten har tillgång till ett verktygsväxlarbord där den kan välja olika gripanordningar för olika produkter. På mycket kort tid har cellen utvecklats till att hantera flera andra gjutgodsprodukter. Roboten anpassar sig därmed automatiskt efter inkommande produkt. Den packar direkt på pall efter avslutat slipmoment eller placerar godset på en utbana. Hela cellen är omgärdad av säkerhetsstaket och har koncentrerade utsugningsanordningar vid slipmaskinerna.

Robotrensningscell vid AB Mönsterås Metall (Slipcentrum).

                                           

Arbetsgång

Operatören placerar gjutgodset på bandet som leder in i robotcellen. Speciella givare känner av vilken produkt som kommer in och skickar signal till roboten som anpassar ”körprogram” och gripklo för aktuellt gjutgods. Roboten borstar, gradar och slipar godset till ett perfekt skick. Den kan lägga det färdiga gjutgodset direkt på pall eller placera det på bandet, som går ut från cellen och tas då i detta fall om hand av en operatör.

 

Arbetsmiljömässiga och produktionstekniska fördelar

  • Operatören slipper monotona och slitsamma arbetsuppgifter.

  • Intressantare arbetsuppgifter erhålls för personalen, där det gedigna slipkunnandet byggs på med programmeringskunskap för robot och slipmaskiner.

  • Roboten gör flera moment efter varandra och ersätter två personer.

  • Roboten arbetar utan att vila.

  • Resultatet blir likadant från gjutstycke till gjutstycke.

  • Slipbanden utnyttjas bättre, vilket ger längre livslängd på dessa och resulterar i en lägre styckekostnad.

3361