16.6.2 Manipulatoranvändning - exempel 2

Ett stålgjuteri som bland annat tillverkar reservdelar till gruvindustrin har installerat en manipulator från Clansman för rensning av gjutgods.

Innan installationen hade man enbart manuell rensning. Gods som rensas är bland annat stort cirkulärt gods i korta till mellanstora serier. Målsättningen i framtiden är att automatisera ännu mer. Med den nuvarande installationen räknar man med att man sparar tre till fyra mans arbetskraft.

En principskiss över anläggningen visas i bilden nedan. På varje sida om manipulatorn har man en arbetsstation. I varje arbetsstation finns ett bord på vilket man lägger upp detaljen som skall rensas på. Stora detaljer kräver ej uppspänning. Dessa bord är både roter- och tiltbara.

Arbetsplats för manipulatorrensning av stort gjutgods.

Mellan manipulator och arbetsstationer finns skjutbara väggar. Den ena stängs och den andra öppnas då man byter arbetsstation. Detta gör att plundring/inmatning till arbetsstation kan utföras i ena cellen medan rensning pågår i den andra.

Rakt framför manipulatorn finns ett ställ för verktyg. Man växlar mellan två olika verktyg, ett för slipning och ett för kapning. Verktygen med hela drivenheten byts automatiskt från kabinen. Dessa kan vara hydrauliskt eller elektriskt drivna. I den på bilden visade installationen är de eldrivna och är på 22 kW per styck.

Operatören sitter in en klimatreglerad hytt. Från denna styrs både manipulator och bord. Det finns ett armstöd som gör att armen alltid är i viloläge. Vid rensningsprocessen placerar operatören verktyget i en punkt på detaljen och rör sedan endast på bordet.

Glaset i kabinen blir lätt smutsigt, vilket försämrar sikten. Detta har man avhjälpt genom att ha en plasthinna som täcker rutan och håller det renare. Man byter sedan ut plasten med jämna mellanrum.

 

Fördelar

Avsevärt minskad risk för vibrations- och belastningsskador.

Minskad dammbelastning.

Minskad risk för bullerskador.

Operatören har fått en intressantare arbetsuppgift.

Operatören arbetar från en klimatstyrd hytt.

Manipulatorn har ersatt tre-fyra mans arbete.

Hög driftssäkerhet.

 

Sammanfattning

På gjuteriet är man hittills mycket nöjd med sin installation både vad gäller kapacitet och rensningsresultat. Man klarar i stort sett att rensa alla de ytor som man har behov av. Dessutom säger man sig även klara av att rensa vissa håligheter.

I framtiden kommer man dock att arbeta fram metoder för att kunna göra ett snabbare byte av detaljer i de två arbetsstationerna. Idag har man ibland en viss väntetid vid plundring/inmatning av detaljer, särskilt då man har korta renstider på detaljerna.

3359