16.6.1 Manipulatoranvändning - exempel 1

Vid Sandvik Rock Processing AB, Svedala, används en manipulator vid slipning av gjutgods. Hela anläggningen är inbyggd i ett totalt ljudisolerat rum med säkerhetsspärrar på dörren. Inne i anläggningen finns dels ett arbetsbord och dels själva manipulatorn.

Det gods som slipas idag är ytter- och innermantlar samt krosskoner i korta till mellanstora serier (bild 11.51). Geometrin på godset är oftast cirkulärt och storleken upp till en meter i diameter. Arbetsstycket läggs upp i en fixtur på arbetsbordet vilket kan roteras. Fixturen har flyttbara klackar och det gör att den passar alla de typer av arbetsstycken som slipas för tillfället. Godset i sig behöver inte spännas fast. Normalt körs arbetsbordet manuellt men kan om man så önskar förprogrammera för att köra det enligt program.

Slipning pågår (Sandvik SRP).

 

Själva manipulatorn med slipskiva är upphängd i en travers som kan flyttas i x-, y- och z-led. Verktyget kan dessutom vinklas cirka 100 grader steglöst. På verktyget finns en kolv där man kan ställa in ett mottryck på skivan för max sliptryck. Detta gör att man aldrig kan trycka för hårt mot arbetsstycket. Om max sliptryck överskrids, stannar skivan automatiskt. Sliphuvudet drivs hydrauliskt och resten av manipulatorn är elektriskt driven. Maximalt sliptryck är 30 kilo

Operatören sitter utanför anläggningen och ser manipulator och arbetsstycke genom ett stort fönster (bilden nedan). Manipulator och arbetsbord körs helt manuellt med en joystick från denna plats. Sikten är god. Det normala körsättet är att skivan hålls still medan arbetsbordet roteras.

 Operatören styr manipulatorn med hjälp av en joystick från en plats utanför anläggningen (Sandvik SRP).

 

Utrustningen är specialbyggd för Sandvik Rock Processings stålgjutgods men principen är tillämpbar även för mindre/större gods samt andra material och andra seriestorlekar.

 

Fördelar

  • Manipulatorn slipar ungefär tre till fyra gånger snabbare än vad arbetet kan utföras manuellt.
  • Hög driftssäkerhet
  • God kvalitet på utfört slipningsarbete
  • God kapacitet

 

3358