För rensning av stort gjutgods (handformningsgods) är ofta mejsling och slipning med handslipmaskiner med kap-eller slipskålar enda alternativet.

Därför är det av största vikt att använda vibrationsdämpande maskiner. Även maskiner med punktutsug ska användas.

3351