16.5 Avlägsnande av oavsiktligt tillkommet material

Ofta måste grader och gjutsystemsrester tas bort innan gjutgodset är klart att leverera.

Vid framställning av gjutgods är det svårt att undvika att grader bildas i parten mellan två formdelar, till exempel mellan över- och underformeller mellan form och kärna. Detsamma gäller vid skarven mellan två kärnor i de fall då av formningstekniska skäl två eller flera kärnor monteras samman till ett kärnpaket.

Ofta är det nödvändigt med ett visst spel mellan form och kärna för att möjliggöra inplacering av kärnan i formen utan att denna trasas sönder. Detta spel medför en grad på den gjutna detaljen, som i de flesta fall måste avlägsnas innan godset levereras. En vanlig orsak till grader är dålig modell- och kärnlådeutrustning.

I avsnitt 16.4 beskrivs några olika metoder för att avlägsna gjutsystem, det vill säga ingjut och matare. Vid de flesta av dessa metoder blir det rester kvar efter ingjuten och matarna. Innan godset kan levereras måste dessa rester i de flesta fall avlägsnas.

 Ett alternativ till att avlägsna eventuella grader och gjutsystemsrester i gjuteriets renseri kan vara att utföra det vid efterföljande maskinell bearbetning utan att kostnaderna för den maskinella bearbetningen ökar nämnvärt. Användning av verkstadstekniska metoder vid rensning behandlas närmare i avsnitt 16.9.

 

3348