Kapning med bandsåg förekommer huvudsakligen vid avlägsnande av ingjut och matare vid lätt- och tungmetallgjutgods.

För övriga material blir ofta kapningstiden så lång att bandsågning knappast kan konkurrera med andra metoder. Med bandsågning kan mjuka material oberoende av godstjockleken inom sågens arbetsområde kapas. En fördel med bandsågning är att efterslipning i många fall kan undvikas.

3344