Bågluftsmejsling, som är en typ av bågsmältskärning, kännetecknas av att materialet smälts med en ljusbåge dragen mellan arbetsstycket och en elektrod

Smältan blåses vanligen bort med en kraftig luftstråle från ett munstycke på elektrodhållaren. Metoden, som har sitt ursprung i USA, benämns ofta även Arc Air. Bågluftsmejsling används inte främst vid avlägsnande av ingjut och matare utan i stället för uppmejsling av felaktigheter före svetslagning. Om man använder bågluftsmejsling för att avlägsna matare och ingjut finns det risk för att kolhalten blir för hög vilket skapar problem vid omsmältning av materialet.

3338