Vid material där vanlig gasskärning inte är möjligt för att avlägsna ingjut och matare, exempelvis vid rostfria material, är pulverskärning i vissa fall användbar.

Pulverskärning innebär att ett speciellt pulver genom exempelvis munstycket till en brännare blåses in i värmelågan Upphettat till antändningstemperatur dras det med av syrgasstrålen till skärstället. Pulvret utgörs av finkornigt järnpulver, aluminiumpulver eller specialflussmedel.

Genom oxidation av pulvret ökas temperaturen avsevärt i syrgasstrålen. Detta medför att flytbarheten på det vid skärningen bildade värmebeständiga oxidskiktet (slaggen) ökar. Genom en kombination av smältning och flussverkan och i viss mån av pulvrets mekaniska blästringseffekt avlägsnas oxidskiktet. Så snart som detta skett kan syrgasstrålen ånyo reagera kemiskt och mekaniskt med basmaterialet och därmed kan skärningsarbetet fortsätta.

Pulverskärning är en användbar metod för att avlägsna ingjut och matare på gjutgods framställt i rostfritt och höglegerat stål, gråjärn och segjärn. Vid godstjocklekar över 100 millimeter finns ofta inget realistiskt alternativ till pulverskärning.

3337