16.4.11 Krossning av återgångsskrot

Ett stort problem i samband med urslagning är återgångsskrotet i form av gjutsystem

Vid högproducerande gjuterier skapar detta skrot problem genom att det tar stor plats och som regel är mycket spretigt. Spretigt återgångsskrot skapar även stora problem vid chargering i både kupol-och elugnar.

På marknaden finns sedan några år effektiva skrotkrossar.  Återgångsskrotet lastas i en skrotkross som krossar det till hanterbara bitar. Utöver underlättande transport av återgångsskrotet till smältverket uppnås även följande fördelar.

  • Ökad densitet på återgången vilket ger effektivare smältning.
  • Lägre energiförbrukning per ton smält järn
  • Minskad risk för bryggbildning i ugnen.
  • Separation av sand vid krossningen.

Runner Breaker för kross av återgångsskrot.

3347