Tidigare användes klippning och stansning enbart för kapning av ingjut och matare vid lättmetallgjutgods. Numera används metoden i en utvecklad version även för gjutgods i gråjärn, segjärn och tungmetallgjutgods.

Metoden benämns gradklippning och behandlas närmare i avsnitt 16.5.4.

3346