Gasskärning är ingen bra metod då det gäller rostfritt stål vilket ställer högre temperaturkrav på skärningen.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att förvärma detaljen för att undvika varmsprickor i vissa sektioner. Normalt går det dock bra att skära utan att förvärma godset.

Gasen utgörs exempelvis av acetylen, propan eller naturgas. På den uppvärmda ytan blåses syrgas genom ett munstycke, som ger en kraftig koncentrerad stråle. Syrgasen oxiderar metallen och genom den höga gashastigheten blåser oxider, slagg och eventuellt smält material bort. Beroende på brännarens rörelse erhålls en bättre eller en sämre snittyta.

3336