16.3.6 Urbränning av invändiga kärnor

Urslagning av invändiga kärnor i aluminiumgods är ofta mycket svårt. Lösningen är att värma upp gjutgodset för att få kärnsanden att rinna ut.

Ovanstående svårighet med att slå ut invändiga kärnor gäller speciellt då cold box-metoden används. Kärnorna bränns inte ur efter pågjutning utan finns mer eller mindre intakta kvar i gjutgodset. Genom att placera gjutgodset i en värmebehandlingsugn under några timmar så ”rinner” kärnsanden ur gjutgodset. Metoden är mycket använd i aluminiumgjuterier.

Samma metod har använts i stor omfattning hos tillverkare av cylinderhuvuden till motorer. Godset avspänningsglödgas med kärnorna kvar i godset. Efter glödgning kan kärnresterna lätt avlägsnas.

3331