16.3.4 Kemisk rensning och erosionsrensning

Det finns exempel på rensning med hjälp av kemiska reaktioner samt med erosion

Ingen av metoder har vunnit några framsteg i Europa men har använts i högre utsträckning i bland annat USA..Vid kemisk rensning används svavel eller saltsyra alternativt fluorvätesyra.
Vid erosionsrensning är utrustningen mycket komplicerad och dyrbar.

3329