16.3 Övriga metoder för att ta bort form- och kärnmassor

Vid sidan av slungrensning och friståleblästring finns ytterligare ett antal metoder för att ta bort form- och kärnmassor. Dessa presenteras närmare på följande sidor.

16.3.1 Tryckvattenrensning

16.3.2 Mejsling

16.3.3 Trumling

16.3.4 Kemisk rensning och erosionsrensning

16.3.5 Mekanisk vibrationsrensning av gjutgods

16.3.6 Urbränning av invändiga kärnor

3325