16.2.1 Rensmedel för fristråleblästring

Vid fristråleblästring utgörs rensmedlet liksom vid slungrensning av Steel Shot, Steel Grit eller trådklipp. Även gjutjärnsgranulat eller icke-metalliska material kan användas. Exempel på den senare typen är olivinsand, järnsilikat, aluminiumsilikat och aluminiumoxid.

För mer informartion om Steel Shot, Steel Grit eller trådklipp - se kapitel 16.1.1 om slungrensmedel.

Gjutjärnsgranulat

Gjutjärnsgranulat framställs av smält gjutjärn genom granulering i vatten. Granulatet behandlas sedan på olika sätt, exempelvis genom värmebehandling eller siktning. Gjutjärnsgranulat marknadsförs även under namnen stålsand och järnsand. Materialet kan återvinnas.

 

Olivinsand

Olivinsand är ur geologisk synpunkt en basisk bergart. Råvaran bryts i dagbrott, krossas och siktas, varefter den tvättas och i vissa fall våtklassificeras. För fristråleblästring används standardstorlekarna 0,33 och 0,55 mm. Vid blästringen splittras kornen, vilket ger upphov till mycket damm. Olivinsanden kan ej återanvändas.

 

Järnsilikat

Järnsilikat erhålls som biprodukt i form av slagg vid kopparframställning och innehåller även mindre mängder av andra silikater. Materialet marknadsförs även under namnet kopparslagg. Även detta material ger upphov till mycket damm och kan inte återanvändas.

 

Aluminiumsilikat

Aluminiumsilikat framställs genom att slagg från koleldade kraftverk krossas, siktas och torkas. I aluminiumsilikat brukar finnas cirka 15 procent järnoxid (Fe2O3). Materialet kan återanvändas två till tre gånger innan dammbildningen blir för stor.

 

Aluminiumoxid

Aluminiumoxid används endast i anläggningar där det kan återvinnas. Materialet är hårt och segt. Det är uppbyggt av sexkantiga kristaller, vilka behåller sin verkningsgrad under hela sin livslängd. Det är överlägset andra material för fristråleblästring i fråga om avverkning och ger upphov till minimal dammbildning.

3324