Fristråleblästring skiljer sig från slungrensning genom att rensmedlet får upp hastigheten med hjälp av tryckluft i stället för genom roterande hjul.

Utrustningen kan vara av ejektortyp eller tryckkammartyp.

Vid ejektortypen sugs rensmedlet upp till munstycket, där det accelereras och blåses mot gjutstycket. Med tryckluft på 600 kPa kan rensmedlet ges hastigheter på cirka 50 meter i sekunden.

Vid tryckkammarmetoden har man rensmedlet under tryck i en behållare. Rensmedlet får rinna ner genom en ventil under behållaren och rycks av luftströmmen med till munstycket. Rensmedlets hastighet är cirka 75 meter i sekunden vid trycket 600 kPa.

Anläggningar för fristråleblästring kan utformas som till exempel ett blästerskåp (se bilden). Ett sådant utgörs av en sluten kammare, som invändigt är försedd med ett gallerbord där gjutgodset placeras. Blästringen hanteras sedan utifrån av en operatör som har händer och armar instuckna i gummimanschetter som sticker in i själva skåpet. Det gör alltså att blästerstrålen kan riktas utifrån.

Anläggning för manuell fristråleblästring.

3307