16.10.1 Exempel på förbättrad arbetsmiljö vid rensning

Vid ett gjuteri utvecklade man renseriets arbetsmiljö och produktivitet. Vid tillfället byggde man om rensningscellerna och investerade i ergonomisk hjälputrustning.

Schematisk bild av renscellen.

Med hjälp av rullbana (1) och distributionsvagn erhölls ett enhetligt materialflöde från det att gjutsystemen avlägsnades med hjälp av en hydraulisk kil fram till rensningen. Rullbandet fungerar samtidigt som buffert. Som transportenhet används en lastpall med sidor av nät. Grundtanken är att finslipa godset i produktionscellen så att det är färdigt för transport till kunden.

Vid plockningsstället för godset finns ett lyft- och tippbord för att underlätta plockning av godset. Tippbordet har ett stöd för borttagning av grader, vilket sker med hammare.

Rensningen sker huvudsakligen i en stationär slipstol (3), som är placerad nära plockningsstället. För rensningsarbetet, som sker med handverktyg, finns ett avskilt arbetsbord, som har ett hydrauliskt höjdreglage (2). Dessutom finns bakom bordet i väggen ett avsug. Bordet har egen hydraulanordning och är därigenom rätt enkelt att flytta. Det färdigrensade godset läggs på en lastpall (4).

Arbetssäkerheten förbättrades genom att man samtidigt tog i bruk ansiktsmasker och genom att förse rensningscellernas dörröppningar med spjäll som förhindrar gnistor att flyga i riktning mot förbipasserande personer.

Lösningens fördelar och utvecklingsbehov

Resultatet var ett klart förbättrat materialflöde, som är enkelt att styra. Ergonomin och arbetsmiljön förbättrades avsevärt. Transport- och hanteringslösningarna har minskat andelen icke-förädlande arbete. Under förändringsskedet steg produktionsvolymen och mängden rensningsarbete avsevärt och sjukfrånvaron minskade klart. Frånvaron orsakad av skador i rygg, axlar och leder minskade.

Trots många utvecklingssteg kvarstår några utvecklingsbehov. Möjligheten att reglera höjden på  bänkslipmaskinen skulle vara bra för ergonomins skull. Ett reglerbart stöd för sliparbetet vore också önskvärt. Kraftansträngningen vid sliparbete skulle kunna minskas genom en tryckanordning, som fästs i slipmaskinens stödbord. Det hade också förbättrat arbetssituationen meden lyftanordning för behandling av de största gjutstyckena. Trots lyft- och krängningsanordningen vid plockstället är plockningen av de lägst placerade gjutstyckena ganska svår på grund av de höga kanterna på transportlådorna.

 

Vidare tillämpbarhet

Rensningscellen har utvecklats speciellt med tanke på rensning med stationär slipstol. Genom att ändra på layouten fungerar cellen också för rensningsarbete med manuella verktyg. Då godsstorleken växer behövs en lyftanordning. Den använda transportenheten är inte ändamålsenlig för behandling av små tillverkningsserier.

3371