16.1.4 Satsvis arbetande slungsrensmaskiner

Slungrensmaskiner kan vara utformade på olika sätt. De indelas i två kategorier, antingen är de kontinuerligt arbetande eller satsvis arbetande. Här presenteras de satsvis arbetande maskinerna.

Precis som i de kontinuerligt arbetande maskiner så finns det även satsvis arbetande maskiner där godset är hängande i en taktransportör och där ges en roterande rörelse.
Mindre gods är placerat i exempelvis speciella korgar eller ställningar. Godset matas in i slungrensmaskinens ena ände och efter slungrensningen ut i maskinens andra ände eller i retur genom inmatningsöppningen. Även andra utmatningsvägar kan förekomma. Maskinerna är i regel helt automatiska. Tiden för slungrensning ställs in på ett tidur. Sedan sker ilastning, dörroperationer, rotation, start/stopp av rensmedelsstråle samt utlastning av godset automatiskt.
Detta kan även ske manuellt. Vanliga tider per godshänge är två till tio minuter. God rensning sker även inuti håligheter.

En annan vanligt förekommande typ av satsvis arbetande slungrensmaskin visas på bilden nedan. Denna maskintyp, trumrensmaskin, utgörs av ett maskinhus med en "godstrumma" utformad som en ändlös lamelltransportör i slitgods eller gummimatta och sidoskyddsplattor av ett slitstarkt material. Över trumman är ett eller flera slunghjul placerade, som slungar ner rensmedel mot godset i trumman. Från en transportback eller annan typ av behållare fylls en mängd gods i "godstrumman". Godset blir under trumlingen kontinuerligt omvältat genom att transportören är i rörelse. Den automatiska rensningen startas och ett tidur styr tiden. Efter 5 - 15 minuter är rensningsoperationen avslutad.
Lamellbandet körs sedan baklänges och matar ut godset. Använt slungrensmedel faller genom perforerade hål i transportören och skickas sedan vidare till en skopelevator och separator. När slungrensmedlet har renats i separatorn transporteras det åter till en silo för slungrensmedel.

Ett flertal maskinstorlekar finns på marknaden. Godsmängden per charge varierar mellan 80 och 5 500 kilo. Maximal satsvolym är 0,05 - 2,0 kubikmeter. Slungrensmaskin med lamellbandstrumma (DISA).

Denna typ av slungrensmaskin är lämplig för storserieproduktion, där smått gods förekommer i stora mängder. Godsets alla ytor rensas bra. Detsamma gäller håligheter i godset.

Ytterligare en typ av satsvis arbetande slungrensmaskin visas på bilden nedan. Godset är här placerat på ett roterande bord. Denna typ av utrustning är normalt använd för större gjutgodsdetaljer än utrustningen i bilden ovan.

Slungrensmaskin med roterande bord (DISA).

Det finns ytterligare ett flertal typer av slungrensmaskiner på marknaden. Det är inte ovanligt att maskinerna skräddarsys för en specifik produkt. På marknaden finns även slungrensmaskiner där godset under slungrensningen hanteras med en manipulator. Följande bild visar ett exempel på griporgan, som griper och hanterar två motorblock på samma gång.

Griporgan för hantering av gjutgods vid en slungrensmaskin (DISA).

 

För hantering av gjutgods vid slungrensmaskiner kan robotar användas.

Robothantering av gjutgods vid slungrensning (DISA).

3323