I kokill- och pressgjuterier sker avgjutningen ofta helt automatiskt med användning av små avgjutningsskänkar.      

En skopa, som är gjord av stål eller av keramiskt material och är fastsatt i en arm lyfter upp en viss mängd smälta från en elektrisk eller gaseldad hållugn och häller sedan ner smältan i formen. Gjutsystemet förser formen med exakt mängd smälta med konstant temperatur utan att någon operatör behöver medverka. Gjutskopan kan lätt bytas. Denna typ av utrustning används främst vid mindre gjutgods. En nackdel med utrustningen är att avgjutningsprocessen måste avbrytas när ny smälta skall fyllas i hållugnen.

2693