14.4.4 Laserstyrd avgjutningsutrustning

En metod är att med hjälp av lasermätning passa in skänken och formen i rätt position till varandra.

Ett exempel på en anläggning för avståndsstyrd och automatisk avgjutning visas i bilden. Anläggningen är installerad vid en automatisk flasklös formningsline. När en ny, ännu ej avgjuten, form rör sig framåt under avgjutningsskänken kontrollerar en mätsond ytan på formen. Mätsonden mäter avståndet med hjälp av en laserstråle. Strålen detekterar den plötsliga avståndsändringen, när gjutkoppskanten kommer in under strålen. Styrsystemet ser sedan till att skänken är i rätt position när formen stannat.

Automatisk avgjutning vid en flasklös formningsline (Selcom).

Vid själva avgjutningen styr systemet påfyllningen av smälta så att exakt önskad mängd smälta doseras vid varje tidpunkt. En typ av utrustning för styrning av avgjutningen är baserad på en linjärlaser (generator) och en lasersensor. Dessa sitter på var sin sida om avgjutningsugnen eller -skänken (bilden nedan). Såväl linjärlasern som mottagaren är inbyggda i vattenkylda hus för att skyddas mot nedsmutsning och varma gaser vid avgjutningen. Som ytterligare säkerhet råder ett övertryck i husen.

Linjärlaserutrustning för styrning av avgjutning (Selcom)

 När formflaskan befinner sig i rätt läge för avgjutning, projicerar linjärlasern en laserstråle över nedloppet. Så snart som nedloppet har fyllts med smälta vid avgjutningen, reflekterar linjärlasern mot smältytan och ger signal till en dator, som i sin tur ger signal att stoppa avgjutningen. Efter att avgjutningen är avslutad mäts smältans slutgiltiga höjd i nedloppet. Mätvärdet sparas och kan sedan utnyttjas för statistisk uppföljning. Denna teknik uppges ge snabb och säker information för reglering av stopparen utan att man behöver modifiera gjutkoppens form.

2691