14.4.1 Krav på avståndsstyrda och automatiska avgjutningsanordningar

För att uppnå fördelarna med en avståndsstyrd eller automatisk avgjutning måste en mängd krav uppfyllas.

Några av kraven på avgjutningsförloppet är följande:

 • Avgjutningshastigheten ska kunna anpassas under gjutformens fyllande.

 • Avgjutningsförloppet måste ha en ovillkorlig kontinuitet. Ingjutssystemet måste ständigt vara helt fyllt med smälta.

 • En exakt mängd smälta skall fyllas i formen enligt de inställningar som gjorts i reglersystemet. Ingen över- eller underfyllning tillåts. Detta krav är väsentligt med hänsyn till utbytet och därmed även ekonomin.

 • Reglersystemet ska möjliggöra att en varierande mängd smälta skall kunna avgjutas efter vissa mindre ändringar av inställningarna.

 • Kontinuerlig avgjutning ska möjliggöras även vid påfyllning av ugn eller skänk.

 • Avgjutningen ska vara slaggfri.

 • Avgjutningen ska ge möjlighet till ympning.

På själva avgjutningsanordningen bör dessutom följande krav ställas:

 • God driftssäkerhet.

 • Möjlighet för snabbt byte av gjutlegering.

 • Möjlighet för varmhållning av smältan med små temperaturvariationer.

 • Möjlighet för positionering, helst automatisk, av avgjutningsanordningen över gjutskålen.

 

2688