Ett stort antal olika olje- eller gaseldade ugnar används inom metallgjuterierna. Dessa kan delas upp i degelugnar, flamugnar, schaktugnar, strålningsugnar och doppvärmarugnar. Den idag dominerande ugnstypen är schaktugnar, som kan anses vara en vidareutveckling av flamugnar.

I en schaktugn sker chargering i schaktets övre ände (se bilderna nedan).
Materialet passerar nedåt och möter de heta avgaserna som leds in i schaktet i dess botten. Avgaserna avger energi till materialet som förvärms, torkas, smälts och rinner ner till en hållugn. Verkningsgraden för denna ugnstyp är hög genom att motströmsprincip används.

Gaseldad schaktugn (Striko-Westofen).

Tappning av smälta ur gaseldad schaktugn (Striko-Westofen).

Bilden nedan visar en gaseldad ugn placerad i direkt anslutning till en pressgjutmaskin. Den på bilden visade ugnen används som doseringsugn vid en pressgjutmaskin. På signal från pressgjutmaskinen höjs trycket i ugnsvannan och smälta pressas upp ur ugnen och över till pressgjutmaskinen. Efter att en bestämd mängd smälta överförts sänks trycket och gjutningen avbryts. På moderna ugnar är detta förlopp helt datorstyrt. Genom att smältan befinner sig i den slutna ugnsvannan minskas risken för oxidbildning och att oxid förs över till gjutgodset.

Gaseldad varmhållningsugn vid en pressgjutmaskin (Striko-Westofen).

 

3269