Beroende på vilken energikälla som används skiljer man på elektriska ugnar, ugnar för fast bränsle (kupolugnar) samt ugnar för flytande eller gasformigt bränsle.

En viss överlappning förekommer mellan de två sistnämnda grupperna. Figuren nedan ger en översikt över de olika ugnstyperna.

Ugnstyperna är ofta relaterade till specifika material. Till exempel används ljusbågsugnar enbart i stålgjuterier och även där i begränsad omfattning. Ett annat exempel är motståndsugnar som enbart används i icke-järnmetallgjuterier. Användningen av den ugnstypen har ökat starkt under senare år på bekostnad av oljeeldade ugnar.

 

Översikt ugnsutrustningar i gjuterier.

 

Följande film från Otto Junker visar exempel på hur en smältugn och en avgjutningsugn fungerar.

1512