Stränggjutning kan ske både horisontellt och vertikalt. Principen för metoden är att flytande metall från en varmhållningsugn får rinna genom ett grafitmunstycke, som är bearbetat till önskad dimension och form.

Munstycket är monterat i en vattenkyld "kylare". När metallen rinner genom grafitmunstycket bildas ett "tunt" skal, som håller önskad form och dimension.

Stränggjutning, a=vertikal, b=horisontell.

Centrum, som fortfarande är flytande, återuppvärmer den stelnade ytan då centrum stelnar. Den metallpelare, som bildas av metallnivån i varmhållningsugnen i kombination med ett kontrollerat stelnande ger en produkt, som är mycket finkornig och har jämn hårdhet. Produkten är dessutom fri från porositeter, sand och andra inneslutningar.

Metoden används i Sverige endast för gjutning av kopparlegeringar. I utlandet används metoden även för grå- och segjärn. Olika typer av profiler kan gjutas.

Exempel på stränggjutna detaljer.

3554