Vid thixocasting utgår man från en kuts, som är kapad i en för detaljen anpassad längd. Kutsen, bestående av en förbehandlad legering, uppvärms induktivt till halvsmält tillstånd och placeras i gjutmaskinens fyllkammare.

En noggrann kontroll av processen är mycket viktig för att rätt andel fastfas skall erhållas i kutsen. Under tryck från injektionskolven minskar metallens viskositet före formfyllningen. Fastfasfraktionen ligger vanligtvis kring 50 procent. Vid en för låg fastfasfraktion uppstår problem att hantera den halvsmälta kutsen.
Metoden används huvudsakligen för aluminiumlegeringar.

3551