Thixomolding är en teknik som huvudsakligen används i Asien för tillverkning av tunnväggigt magnesiumgjutgods som till exempel datorchassis, mobiltelefoner och kamerahus.

Vid thixomolding används en magnesiumlegering i form av granulat.
Thixomolding sker i en maskin som till sin uppbyggnad är mycket lik en plastformspruta. Granulatet matas fram genom en cylinder med hjälp av en roterande skruv där det värms upp för att nå önskad fastfasfraktion vid injektionstillfället. Skjuvningen av granulatet i skruven hjälper till att undvika bildning av dendriter.

En fördel med denna metod är att man slipper hantera smält magnesium. Man har försökt att applicera metoden även för aluminium, dock utan större framgångar. Fastfasfraktionen ligger vanligtvis kring 10-15 procent.

3550