12. Övrig gjutning i permanenta formar

I det här kapitlet tas övriga former av gjutning i permanenta formar upp.

De metoder som vi går igenom är följande:

Squeeze casting

Gjutning av semisolida metaller

Centrifugalgjutning

Stränggjutning

1510