Statisk kokillgjutning är den ursprungliga varianten av kokillgjutning. Gjutning sker genom att smälta fylls i en stillastående kokill utan att yttre tryck påläggs smältan.

Före gjutningen värms kokillens formgivande delar till 200 - 400°C och blackas, det vill säga förses med ett keramiskt skikt för att förhindra reaktioner mellan metallen och kokillen, i viss mån bortleda luft och underlätta fyllningen samt i vissa fall även underlätta utstötningen. Principen för statisk kokillgjutning framgår av bilden nedan.

Principen för statisk kokillgjutning. (Fundo Components).

Vid gjutningen är kokillerna monterade i speciella maskiner. De olika kokilldelarna och eventuella kärnor manövreras hydrauliskt, pneumatiskt eller i enklare fall manuellt. Efter att kokillen stängts för en skopa ned smälta med anpassad temperatur i kokillen från en varmhållningsugn i direkt anknytning till kokillen. Det är av största vikt att smältan hälls ner i kokillen i en jämn och obruten ström, så att luft och oxidinneslutningar i godset undviks

Den luft och eventuella kärngaser som finns i kokillen måste bort i samband med gjutningen, för att smältan ska kunna fylla ut formrummet. Avluftningen sker genom att smältan leds in i formen på så sätt att luften trängs ut genom kokillens delningsytor och eventuella matare. På de ställen där luft skall avgå genom delningsytorna förses dessa med 0,5 mm spår. Även luftstift kan användas.

För att förbättra gjutgodsets kvalitet via påverkan av värmebilden i kokillen används ofta tids- och temperaturstyrda värme- och kylkretsar i kokilldelarna. Fördelen med att styra kyla med tid istället för att styra med termoelement är att kylan slår till vid rätt tidpunkt i stelningsprocessen. Däremot är fördelen med att styra kyla med termoelement istället för tid att man styr mot den faktiska temperaturen i kokillen. Som kylmedium används tryckluft, vatten eller en kombination av de två. Den största nackdelen med att kombinera dem är att igenkalkade kylkanaler kan ge varierande kyleffekt.

3532