Vacuralgjutning kan enkelt beskrivas  som en blandning mellan kallkammargjutning och varmkammargjutning med användning av vacuum.

Metoden är utvecklad av Müller Weingarten, numera Oscar Frech GmbH.

Vid vacuralgjutning används ingen extern påfyllare för metallen. Påfyllningen sker i stället via ett rör som går ner i smältan och som är anslutet till fyllkammarens undersida. Smältugnen är därför placerad under skottenheten på maskinen. Via röret nere i smältan sugs metallen med vakuum upp i fyllkammaren. Vakuumsystemet är anslutet på verktyget på konventionellt sätt vilket innebär att såväl fyllkammanren, ingjutsystemet och formkaviteten sätts under vakuum innan metallen sugs upp i fyllkammaren. Därmed skapas mycket gynsamma gjutförhållanden under själva formfyllningsfasen. En annan stor fördel är att påfyllningsröret går ner under ytan i smältan vilket eliminerar risken för att få med oxider från badytan in i den gjutna komponenten. 

Vacural-metoden

Bilden visar att vacuralmetoden ger ett kraftigare vakuum som dessutom verkar under en längre del av gjutprocessen. 

En fördel med vacuralgjutning jämfört med traditionell kallkammargjutning är alltså att vakuumsystemet stödjer gjutprocessen under en längre tid, ända från början av påfyllningen av fyllkammaren till dess formen är fylld. I traditionella kallkammarmaskiner kan inte vakuumsystemet kopplas in förrän kolven har passerat påfyllningshålet på fyllkammaren. Först då skapas ett slutet system som gör att formrummet kan sättas under vakuum. 

Film om vacuralgjutning från Oscar Frech:

4715