En av pressgjutningens stora fördelar är metodens relativt höga produktivitet. Cykeltiden varierar från under en sekund till ca 3 min för stora detaljer där metallens stelningstid och kylningen av verktyget är avgörande för cykeltiden. 

Processcykeln kan delas in i fyra olika faser, som det går att läsa mer om i kommande kapitel.

Den första fasen förbereder smältan för fas 2 genom att skjuta fram den smälta metallen under låg hastighet med så lite luftinblandning som möjligt fram till inloppet till formhåligheten.

Under den andra fasen, formfyllningsfasen, fylls formen med smälta, vanligtvis i hög hastighet.

Syftet med den tredje fasen, eftermatningsfasen, är att skapa ett högt metalltryck i detaljen, vilket dels motverka porositeter som uppstår på grund av materialets krympning under stelnandet, dels komprimerar eventuella luft- eller gasblåsor som finns i godset.

I den fjärde fasen stöts den gjutna detaljen ut ur formverktyget.

 

4658