Produktiviteten hos en pressgjutningsmaskin kommer att försämras gradvis om inte maskinen underhålls korrekt. Ofta sker produktivitetsförlusten gradvis och kan därför under en viss tid passera obemärkt. En sådan prestandaförsämring kan leda till avsevärda intäktsförluster, exempelvis om den kalkylerade cykeltiden och tillgängligheten inte uppnås. Dessa förluster uppkommer ofta långt innan maskinen faktiskt går sönder. 

Nedan beskrivs de delar av maskinen som är viktigast att kontrollera regelbundet och återställa till bra skick om man märker att de har försämrats. Sådan kontroll och återställning innan en märkbar prestandaförlust noteras kallas förebyggande underhåll. Pressgjuteriets ledning måste bestämma hur ofta kontrollerna ska ske för varje punkt och utveckla ett schema för förebyggande underhåll. Produktionsschemat måste sedan ge tid för det förebyggande underhållet när det ska utföras. Maskinleverantörens rekommendationer kan ofta vara vägledande beträffande åtgärder och intervall.

Låsenhet

• Maskinen måste stå plant.

• Det rörliga maskinbordets glidskor och skenor måste vara i bra skick, rena och smorda.

• Pelare och låsmekanismen (knäledssystemet) måste vara i gott skick och utan rostangrepp.

• Maskinens verktygsbord får inte vara böjda eller uppvisa tryckskador.

• ”T”-springorna måste vara i gott skick utan sprickor.

• Pelare och töjningsgivare måste vara i fullgott skick.

• Länksystemet och lagerhuset måste vara minimalt slitna.

• Maskinens centralsmörjningssystem måste fungera korrekt.

 

Utstötarenhet

• Buffertsprintarna måste vara raka och lika långa.

• Returstavarna måste vara lika långa och löpa tätt.

• Ytan på utstötarplattan måste vara slät och jämn även där buffertsprintarna rör vid den.

 

Skottenhet -kallkammare

• Skottcylindern måste löpa rakt med hålet i den främre maskinplattan.

• Hålet i den främre maskinplattan där kallkammaren monteras får inte vara slitet och måste ha korrekt spelrum till kallkammaren.

• Den yttre diametern på kolvtoppen måste vara koncentrisk med kolvstångens gängor.

• Kolvstången måste vara rak och änden på kopplingen som bär upp belastningen måste vara plan och vinkelrät mot stångens centrumlinje.

• Kopplingen måste vara utan slitage så att den på rätt sätt kopplar ihop hydraulcylinderns kolvstång och ger stöd åt skottkolvens stång.

 

Skottenhet - varmkammare

• Svanhalsen måste hållas fast i sadeln (”A”-ramen) för att bibehålla inpassningen mellan svanhalsens lopp och den hydrauliska skottcylindern.

Ingjutsbussningen måste vara i gott skick och smord med högtemperatursfett så att munstyckets inställning och kraft kan upprätthållas.

• De belastningsbärande ytorna på kolvkopplingen, den hydrauliska kolvens stång och kolven måste vara plana och vinkelräta mot skottcylinderns centrumlinje.

• Fjäderspänningen och det hydrauliska trycket i sadelstagscylindrarna måste vara enligt specifikationerna.

4670