En ackumulator är en tryckbehållare där hydraulvätska lagras under tryck tillsammans med en komprimerad gas.

Gasen i ackumulatorn är vanligtvis kväve. Innan hydraulvätskan pumpas in i ackumulatorn­ förladdas ackumulatorn med kvävgas till ett specificerat tryck. Sedan pumpas hydraulvätskan in i ackumulatorn och kvävet fortsätter att komprimeras till ett allt högre tryck. När den är helt laddad med hydraulvätska kommer både vätskan och kvävet att ha samma tryck som hydraulsystemets avlastningsventil. Resultatet blir en lagrad hydraulisk energi som kan frigöras mycket snabbt. När hydraulvätskan i ackumulatorn sätts i förbindelse med hydraulkretsen trycker den komprimerade­ gasen ut hudraulvätskan ur ackumulatorn­ med hög hastighet. 

Principskiss över en ackumulator

Under pressgjutningscykelns snabba formfyllningsfas måste skottcylinderns kolv röra sig mycket snabbt, vilket innebär att hydraulvätskan måste flöda väldigt snabbt och med högt tryck under en kort tidsperiod. Det är mer praktiskt att tillgodose detta behov med hjälp av en förladdad ackumulator än med en kraftig hydraulpump som kan ge tillräckligt stort flöde och högt tryck. 

När skottkolven ska röra sig öppnas ackumulatorn och blir därmed den primära kraftkällan skottcylindern. Hydraulpumpen tillför också vätska till skottcylindern under skottet, men det mesta kommer från ackumulatorn. Ackumulatorn tillför vätska både till skottcylinderns ”långsamma” och ”snabba” skottrörelser. Ett undantag hittar man i vissa äldre maskiner där den långsamma skottrörelsen enbart sköts via hydraulpumpen.

Ackumulatorn som används för det ovan beskrivna syftet kallas skottackumulator och tillför det flöde och tryck som krävs för att uppnå den beräknade kolvhastigheten. Det finns två typer av ackumulatorer­ som används för pressgjutningsmaskiners skottsystem. Dessa är:

  • Skottenhet med en intern kolv
  • Skottenhet utan en intern kolv

Det är viktigt att känna till vilken typ som används på respektive maskin.

Ackumulatorer kan även användas som förstärkare. Det hydrauliska trycket i förstärkarkretsen är vanligtvis mycket högre än i den normala skottkretsen. Flödeshastigheten kan vara mycket hög men under en väldigt kort tid så volymbehovet­ är ganska lågt. Skottcylindern kan behöva röra sig 50 till 100 cm för att genomföra hela skottet, men bara någon centimeter på slutet med förstärkt tryck. 

Ackumulatorer används alltså både för själva skottet och för eftermatningen. Vissa maskiner, vanligtvis bara de allra största, använder dessutom ackumulatorer för att komplettera hydraulpumparna under maskinens öppning och stängning av verktyget samt för att röra de hydrauliskt styrda kärnorna i formarna.

Efter injektionen måste ackumulatorn återladdas. Detta sker genom att hydraulvätska från högtryckspumpen återfyller ackumulatorn tills dess att det inställda högtrycksvärdet åter uppnåtts. Om hydraulkolvarna i systemet är slitna läcker hydraulvätska in på fel sida i ackumulatorn. Detta försämrar maskinens prestanda och påverkar därmed kvaliteten hos gjutgodset. Hydraulvätskan kan tappas ut genom ventilerna i botten av gasflaskorna. Detta åtgärd ingår i maskinens tillsynsschema och skall utföras med regelbundna intervaller. 

 

4668