Utstötarenhetens uppgift är att stöta ut gjutdetaljerna och ingjutsystemet ur formverktyget. Beroende på detaljens geometri och funktionen hos formsläppmedlet kan gjutstycket krympa fast mer eller mindre hårt i verktyget i samband med stelningen. För vissa detaljer kan det därför krävas en betydande utstötningskraft.

Utstötarenheten består av en grundplatta som är rörligt fäst och styrd av två kolvstänger som når in i det rörliga formbordet. Hydraulcylindrar är monterade på det rörliga maskinbordets baksida med ett antal distansstänger. Denna konstruktion ger en stabil och linjär utstötningsrörelse. Utstötarpinnarna utsätts för stor belastning och är normalt nitrerade för att få en mycket hård yta vilket minskar risken för att de skall kärva i verktyget. Utstötarpinnarna brukar oftast vara cylindriska med ett cylindriskt huvud alternativt koniskt huvud. Cylindriska utstötare med cylindriskt huvud är standardiserade och hittas i standarden SS-ISO 6751

 

4667