10.4.7 Engångskärnor - "lost core"

Med engångskärnor av salt ökas möjligheterna för lättviktskonstruktioner. Tekniken med lost core – förlorad kärna – innebär att den inre formgivningen av ett gjutstycke kan göras ännu mer komplex.

Saltbaserade engångskärnor är en ny teknik framtagen för pressgjutning. Här nedan följer en text som Patrick Reichen från Bühler har skrivit och som publicerades i tidskriften Gjuteriet nr 4/2014:

Genom saltbaserade engångskärnor möjliggörs en tidigare okänd komponentutformning och en större funktionsintegration.

Vid användandet av tekniken som kallas för lost core – ”förlorad kärna” – formges vattenmanteln av en saltkärna, vilken spolas ur med vatten under högt tryck. Användningen av saltkärnor i en pressgjutmaskin är oproblematiskt eftersom salt i motsats till sand inte är abrasivt och därigenom inte orsakar någon förslitning. Med denna teknik kan även komponenter som tidigare gjutits i kokill eller sandform pressgjutas.

Med lost core-tekniken kan komponeter pressgjutas med lägre kostnader. De får bättre måttnoggrannhet och kräver färre efterbearbetningssteg. En ytterligare fördel med tekniken är den utmärkta ytjämnheten som erhålls med saltkärnor, jämfört med ytjämnheten vid användning av stålkärnor. Därför lämpar sig lost core-tekniken speciellt för tillverkning av detaljer för strömmande medier som vatten och olja.

Godshåligheter utformade med salt uppvisar ett mindre strömningsmotstånd.

Vid tillverkning av saltkärnor avsedda för inre formgivning av komponenter spelar saltblandningen liksom processparametrarna en avgörande roll. Stabiliteten hos saltkärnan garanteras och möjliggör samtidigt urkärningen. Tillverkaren av pressgjutmaskinen blir härigenom en teknologipartner, som understödjer kunden i hela processkedjan från idé till produktionsmål – från detaljkonstruktion för användning av saltkärna till verktygs- och saltkärnapplikation vid pressgjutning.

Film om lost core från Bühler.

Saltkärna utställd vid Euroguss 2016.

4724