Kärndragning, som sker i maskinens längdriktning, utförs automatiskt då formen öppnar. Detta gäller vid kärnor i den fasta verktygshalvan. Vid kärnor i den rörliga verktygshalvan sker kärndragningen vid utstötningen, även detta automatiskt.

Den vanligaste metoden för kärndragning är att använda sig av snedpinnar och slider. Metoden passar bra för alla maskinstorlekar. Vid denna lösning låser snedpinnen fast slidern i sitt läge vid gjutningen. Efter gjutningen följer snedpinnen med den rörliga verktygshalvans rörelse och tvingar isär slidern eller backen. När verktygshalvorna går ihop för en ny gjutning tvingar snedpinnarna ihop slidern. Snedpinnens längd och vinkel styr hur långt kärnan skall röra sig.

Kärndragning med stora kärnor i varierande riktningar eller kärnor som måste dras ut innan formverktyget öppnar sker med kärndragningscylindrar. Vid behov kan kärndragning ske i bestämda sekvenser då kärnorna går i ingrepp med varandra.

Bilden nedan visar ett exempel på hur kärndragningen kan vara utformad då kärndragningscylinder används. Den visade lösningen är vanligt förekommande på maskiner med låskrafter över 8 MN. Den hydrauliska cylindern får sin kraft från maskinens hydraulsystem. Två gränslägesbrytare ger signaler till maskinens styrsystem om när kärnan är inne respektive ute. Gjutgodset får i det här exemplet inte stötas ut förrän kärnorna har gått tillbaka helt och hållet.

Kärndragning med användning av kärndragningscylinder.

4703