10.4.2 Framställning och bearbetning av verktyg

Den vanligaste metoden för att få fram ett verktyg är att fräsa ut det ur stålet, men för att få fram det färdiga verktyget krävs även andra former av bearbetning. Ett exempel är gnistning.

CNC-fräsning

Med en CNC-maskin avses en fräs där styrningen sker datorkontrollerat, Computer Numerical Controlled. Moderna maskiner har ofta fem axlar som maskinen kan arbeta runt. Det betyder att fräsverktyget, förutom att arbeta med en XYZ-led, även vinklas och vrids runt två axlar, QC-led. I CNC-maskinen fästs arbetsstycket upp och maskinen programmeras efter CAD-filen via ett CAM-system i vilket fräsprogrammet skapas. Under CAM-beredningen finns det möjlighet att se hur arbetsprocessen kommer att se ut för den specifika ritningen.

CNC-fräs i arbete på Richardssons verktygsservice.

 

Gnistning

En metod för avverkande bearbetning som istället för att omvandla energin till mekanisk rörelse direkt går åt till att smälta bort material från arbetsstycket.

Vid trådgnistning sker avverkningen genom att en tunn metalltråd, till exempel en mässingstråd, elektriskt ”skär” bort material från arbetsstycket. Trådgninstning är en bra metod för att skapa hål och ytor som kräver fina toleranser. I metalltråden går det en växelström och när kontakt skapas med arbetsstycket skapas en gnista, vilken har väldigt hög temperatur som då smälter materialet. Denna process sker nedsänkt i avjoniserat vatten, för att hålla nere temperaturen i arbetsstycket samt kontrollera gnistan.

Gnistning

Vid sänkgnistning är principen den samma som vid trådgnistning men istället för tråden används en elektrod, av till exempel grafit. Elektroden är formad efter den modell som ska tillverkas, men motsvarar det material som ska bearbetas bort. Både elektroden och arbetsstycket har en negativ laddning. Elektroden trycks mot arbetsstycket och det uppstår kortslutning mellan de båda, vari den skärande effekten uppnås. Vid sänkgnistning sker hela processen nedsänkt i en isolerande vätska, dielektrum.

4699