Simulering är ett kraftfullt verktyg då pressgjutna komponenter ska konstrueras. Med hjälp av simulering kan man optimera komponenters geometri, ingjutssystem, placering av avluftningar och processparameterar genom att studera stelningstider, temperaturer, smältahastigheter, flödesvägar med mera.

Simulering gör att man på ett tidigt stadium i produktutvecklingen kan identifiera och åtgärda de mest kritiska problemområdena vilket bidrar till att utvecklingstider kortas och kassationer reduceras.

På följande sidor går det att läsa om exempel på den indata som kan matas in respektive vilka olika typer av pressgjutssimulering som är vanliga.

För den som vill gå mer på djupet finns ett helt kapitel om gjutsimulering.

4656