Generellt skall gjutgodskonstruktören undvika konturer, som vid utstötningen av gjutgodset bildar underskärningar och därigenom endast på komplicerat sätt kan gjutas eller till och med inte kan gjutas. Skulle detta inte vara möjligt återstår möjligheten att använda mycket kostsamma skjutbara delar.

Exempel på konstruktion av en detalj med underskärning som inte är gjutbar.

 

Exempel på konstruktion av en detalj med underskärning som är gjutbar.

 

Kontur med underskärning. Kräver användning av skjutbara delar.

 

Samma kontur men utan underskärning.

 

Om det inte går att undvika underskärningar med hänsyn till geometri och funktionskrav så måste dessa underskärningar gjutas med skjutbara delar i verktyget. Dessa rörliga skjutbara delar bör om möjligt ligga parallellt med verktygets delningsplan.

Följande är viktigt att änka på:

  • De skjutbara delarna kan röras hydrauliskt eller mekaniskt.
  • Skjutbara delar kan endast placeras i verktyget där tillräcklig plats finns för delarnas styrning och placering av hydraulcylindern.
  • Skjutbara delar bör om möjligt placeras i rörliga verktygshalvan.
  • Noggrannheten hos en underskärning är störst då referensplan och underskärning ligger på en sida.
  • Delade skjutbara delar medför ofta driftsstörningar och bör om möjligt undvikas.
  • Rörliga delar kan även anordnas på en cirkulär bana.

 

4637