Med kärnor kan framställas bland annat genomgående hål (färdiggjutna eller med bearbetningstillägg), långa hål eller blindhål (för gängor). Kärnor kan vara insatta i verktygsinsatsen eller tillverkas som en enhet tillsammans med insatsen.

Följande saker är viktiga att tänka på vid placeringen av kärnorna.

  • Kärnor kan placeras i den rörliga eller i den fasta verktygshalvan. De måste utföras så att gjutstycket hålls kvar i den rörliga verktygshalvan (utstötarsidan)
  • Vanligen delas en kärna till hälften eller i förhållandet en tredjedel och två tredjedelar varvid tredjedelen placeras i fasta verktygshalvan och den andra delen i rörliga verktygshalvan.
  • Kärnor kan för att övervinna krympkrafterna innan öppning av verktyget eller före utstötningen av detaljen fördras. Därvid behövs endast en kort väg.

En speciell form av kärnor är profilkärnor, som exempelvis kan bilda trekantiga geometrier i gjutstycket.För att uppnå snävare toleranser används så kallade trimkärnor. Dessa tillverkas först mindre (insatta kärnor) eller större och trimmas sedan efter den första gjutningen till rätt mått.

4636