Placeringen av ingjutssystemet är av avgörande betydelse för gjutgodsets kvalitet. Därför måste verktygsdelningen göras så att gjutstyckets ingjutssystem kan utformas strömningstekniskt optimalt.

Det beräknade inloppstvärsnittet är beroende på komponent och material. Vanliga tjocklekar på inloppen är:

  • Aluminium                   1 – 5 mm
  • Zink                              0,5 – 2 mm
  • Magnesium                  0,8 – 3 mm

Följande kriterier är viktiga att tänka på när det gäller placering av ingjutssystemet:

  • I närheten av inloppen är inga radier möjliga (plan yta).
  • Placera om möjligt inga synliga ytor i närheten av inloppen (efterarbete).
  • I närheten av inloppsområdet erhålls den bästa strukturen med de bästa mekaniska egenskaperna.
  • Verktygsslitaget är förhöjt i inloppsområdet (grövre godsytor).
  • Inloppet måste vara lätt för gjutaren att avlägsna.
  • Inloppen bör placeras så att om möjligt alla flytvägar i gjutstycket är lika långa.
  • Tjockväggiga områden på gjutgodset bör ligga nära inloppen. Därigenom är optimal matning och optimalt stelnande möjligt.

Ofta måste man finna en kompromiss mellan kunden och verktygskonstruktören, som dock kan medföra inskränkningar i den gjutna komponentens egenskaper.

4604