10.2.17 Formändring av pressgjutgods

Pressgjutna detaljer kan inom bestämda gränser ges en annan form. Denna möjlighet finns inom de tre vanligaste materialgrupperna, men framför allt vid zinkpressgjutgods.

Metoderna för att formförändra pressgjutgods är

  • Nitning
  • Böjning
  • Falsning och rullning

Exempel på en konstruktion där falsning tillämpas.

Fördelar med en sådan formändring kan vara:

  • Minskade monteringskostnader
  • Förenklad verktygskonstruktion
  • Tillverkning av först vänsterdelar och sedan högerdelar med samma verktyg. Detta gäller vid behov av olika antal av respektive del på grund av en böjning eller olika begränsningar för steg- eller flänsparti på en pressgjutskomponent.

Vid lättmetallpressgjutgods rekommenderas att en formändring görs vid förhöjd temperatur, mellan 70 och 100°C. Inte i något fall bör en formändring göras under rumstemperatur. Det kan vara lämpligt att göra en formändring med ett material med högre töjningsvärden.

Gjutaren kan, om det är konstruktivt möjligt, genom skicklig placering av ingjutssystem och avluftning optimera materialegenskaperna för en formändring utan spånbildning. Vidare gäller att man bör tala med gjutaren om lämplig tidpunkt för formändringen eftersom några material ändrar sina egenskaper genom kallåldring.

4649