10.2.16 Bearbetningstillägg på pressgjutgods

När dimensionsnoggrannheten på en pressgjuten detalj inte är tillräcklig och passnings- och tätningsytor måste bearbetas efter gjutningen bör beroende på material, väggtjocklek och seriestorlek göras ett bearbetningstillägg på mellan 0,3 och 1 mm.

Några saker är viktiga att ha i åtanke när det gäller bearbetningstillägg.

  • Ytor som skall bearbetas skall anges på ritningen eller CAD-modellen
  • Ytor som skall bearbetas skall ha en klar avgränsning och ej gå in i en avrundning för att garantera att bearbetningsverktyget fritt kan lämna den bearbetade ytan.
  • Uppläggnings- och fastspänningsytor skall anges på ritningen.
  • Mätpunkter för kontrollen skall anges på ritningen.
  • Bearbetningstillägget vid gjutna detaljer är materialtillägg för att dels eliminera gjuttekniskt orsakat inflytande på överytan, dels uppnå önskad godsyta och erforderlig måttnoggrannhet.
  • Vid stora bearbetningstillägg föreligger risk för att porositeter friläggs.
  • Bearbetningstilläggen skall uppfattas som ett tillägg i ett snitt, det vill säga vid rotationskroppar och vid dubbelsidig bearbetning skall dubbla bearbetningstillägg göras.
4648