10.2.15 Avgradning av pressgjutgods

Pressgjutna detaljer avgradas efter gjutningen. Det finns flera olika förfaranden för att göra detta.

Följande tillvägagångssätt finns för att avgrada pressgjutgods:

  • Gradklippning: Används för borttagning av ingjut, eventuella övergjut, borrhål och grövre grader främst i verktygsdelningen. Den mekaniska gradklippningen är integrerad i pressgjutningscellen.
  • Trumling: Mekanisk avgradning i liggande eller stående runda tråg, varvid skarpa kanter och utstående grader helt eller delvis med slipkorn och emulsioner kan avlägsnas.
  • Blästring: Bandtråg eller hängbanor används för avlägsnande av mindre grader med likformig överyta. I regel blästras med tryckluft och rostfria stålkulor (därigenom uppstår ingen korrosion). Blästring med glaskulor används sällan. Formen på blästermedlet påverkar godsytan.
  • Automatisk finavgradning: Finavgradning vid stora serier görs med specialutrustning eller robotar.
  • Manuell avgradning: Manuell avgradning används för små och de allra minsta återstående graderna eller vid förslitning av verktyget såvida de övriga ovan nämnda avgradningsmetoderna inte räcker.

Vid konstruktion av gjutstycket ska den gynnsammaste avgradningsmöjligheten väljs. Verktygsdelningen bör så långt som möjligt placeras så att mekanisk avgradning med skärande verktyg är möjlig. Därigenom höjs tillverkningssäkerheten och efterarbetet reduceras.

 

4647