Utvändig och invändig tandning på pressgjutgods kan också gjutas.

Därvid krävs vid invändiga tänder alltid på grund av krympningen en mindre konicitet (från 0,1 till 0,2 mm och däröver) beroende på material och kuggkransens höjd. Mycket ofta gjuts och bearbetas därefter ej tandning på exempelvis kuggaxlar och typhjul.

Medan det vid zinkpressgjutgods även höga noggrannhetskrav ofta kan uppfyllas utan efterföljande bearbetning är det vid lättmetall- och kopparlegeringar i sådana fall ofta nödvändigt med efterbearbetning. Vid större kuggbredder kan det även vid yttre kuggar vara nödvändigt med en lätt konicitet.

Riktvärden för partningen:

  • Vid zinklegeringar modul = 0,3 och större
  • Vid lättmetallegeringar modul = 0,5 och större

 

4644